V pietním území se zabývám místy setkávání. Ty upravuji a navazuji na architektonické řešení z poválečného období tak, aby nevyčnívala a nenarušovala krajinu.
Vytvořil jsem cestu po které se schází k prostoru památníku, který symbolizuje zeď Horákova statku a Hrob mužů. Obklopený prostor se nad návštěvníkem uzavírá a dodává místu jeho hluboký pocit vzpomínky.
Místem setkání je také škola a kostel, kde jsem vytvořil posezení a zvýraznil půdorys rovněž pomocí betonových stěn a travnatého svahu.